Tag Archives: 真楽茶神社 / シラチャ神社 / ศาลเจ้าชินโตศรีราชา

ศาลเจ้าญี่ปุ่นศรีราชา ศาลเจ้าชินโต ที่เที่ยวเปิดใหม่ศรีราชา

ศาลเจ้าญี่ปุ่นศรีราชา

ศาลเจ้าญี่ปุ่นศรีราชา ศาลเจ้าชินโต แห่งเดียวในประเทศไทย ที่เที่ยวเปิดใหม่ศรีราชา           ศาลเจ้าญี่ปุ่นศรีราชา ศาลเจ้าชินโต ศาลเจ้าศรีราชาสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธคุณของเทพเจ้าหลัก “เทพเจ้าอามาเตราซุ” และเทพเจ้า “อุกะโนะมิทามะ” ให้กว้างขวาง ในฐานะพระราชวังที่ปกปักรักษาอำเภอศรีราชาและในฐานะศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หวังว่าประเพณีอันยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นจะก้าวข้ามสัญชาติ อายุและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและถ่ายทอดเรื่องราวใหม่ๆจากศรีราชา ให้เป็นสถานที่แห่งความมีชีวิตชีวาและสถานที่สำหรับงานเทศกาลสำหรับชาวศรีราชาและผู้มาเยือนซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมระดับภูมิภาค สารบัญ จุดเยี่ยมชมภายในศาลเจ้า วิธีขอพรเทพเจ้าที่ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา เครื่องรางเสริมดวง ที่ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา ข้อมูลอื่นๆ หากใครมีโอกาสมาเห็นศาลเจ้าชินโต ศรีราชา น่าจะรู้สึกว่าให้อารมณ์เหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่ไทยกันเลยทีเดียว โดยเปิดให้คนที่สนใจได้เข้าสักการะมาตั้งแต่ช่วงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา นอกจากจะเป็นสถานที่กราบไหว้ของผู้ศรัทธาแล้ว ยังถือเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจของอำเภอศรีราชาอีกด้วย ว่าแต่บรรยากาศของสถานที่แห่งนี้จะเป็นอย่างไร เราจะพาไปชมกัน จุดเยี่ยมชมภายในศาลเจ้า ศาลากลาง (ฮนเด็น) เป็นที่ประดิษฐานของชินไทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของวิญญาณทวยเทพ   โถงสักการะบูชา (ไฮเด็น) เป็นที่สักการะของผู้ที่มาสักการะบูชา           […]