Tag Archives: พัทยา meyou pantip

รู้ยัง? พัทยาก็มีนา ที่ศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนหนองปลาไหล เที่ยวได้ทั้งปี

พัทยาก็มีนา

สารบัญ…      การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้เข้าสู่ชุมชน โดยโครงการ”พัทยาก็มีนา”      ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      โครงการพัทนาก็มีนา โดยชุมชนหนองปลาไหล      วิถีพื้นบ้านของภาคตะวันออก      อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนหนองปลาไหล      แนวทางการทำงานของ อพท.      สรุป การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้เข้าสู่ชุมชน โดยโครงการ”พัทยาก็มีนา” กระแสการท่องเที่ยวในเรื่องของธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้เข้าสู่ชุมชน โดยโครงการพัทยาก็มีนา ที่ ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งทาง อพท.หรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้เข้าพูดคุยกับชุมชนในการทำแผนการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ซึ่งได้กระแสตอบรับจากผู้นิยมถ่ายรูปและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแบบธรรมชาติและใกล้กับเมืองพัทยา โดยมีพื้นที่นาเขียวขจี มีนกกระยางอยู่ในนาสร้างรวามสวยงามแก่ผู้ที่มาเก็บภาพรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมธรรมชาติ     ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัทยามีการท่องเที่ยวกระแสหลักของภาคเอกชนที่ทำได้ดีอยู่แล้ว ทาง อพท. นั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตพื้นที่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จากกระแสหลักเข้าสู่แหล่งชุมชน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ อพท. ที่จะทำให้มีการกระจายรายได้เข้าไปสู่ชุมชน การท่องเที่ยวในชุมชน ชุมชนจะเป็นผู้บริหารการท่องเที่ยวนั้นๆนะ ที่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นกันก็คือ ชุมชนซากแง้ว ชุมชนตะเคียนเตี้ย   […]