Tag Archives: น้ำตกชันตาเถร 2566

น้ำตกชันตาเถร น้ำตกชลบุรีแห่งภาคตะวันออก เดินทางง่ายใกล้กรุงเทพฯ

น้ำตกชันตาเถร

น้ำตกชันตาเถร เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก โดยเฉพาะหน้าฝนจะมีน้ำมาก เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ และเป็นป่าต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นพื้นที่ป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรี ที่ยังคงความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ สารบัญ ลักษณะเด่น ประวัติ การเดินทาง การเตรียมตัวมาเที่ยวน้ำตก สรุป ลักษณะเด่น น้ำตกชันตาเถรมีอยู่ด้วยกันหลายชั้น แต่ละชั้นสวยงามแตกต่างกันไป มีโขดหิน ก้อนเล็กใหญ่สวยงาม -มีพืชพันธุ์ไม้หลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์น หวายป่า ผักหวานป่า ไผ่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าเช่นหมูป่า กระรอก กระถิก กระแต ตะกอง นกโพระดก นกโพระดกตีทอง นกขุนทอง รวมถึงปูชนิดหนึ่งที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำตกในภูเขา ซึ่งมีลำตัวใหญ่กว่าปูนา     ประวัติ ไม่มีหลักฐานหรือการบันทึกว่า ชื่อ “ชันตาเถร” มาจากไหนและใครเป็นคนตั้ง มีแต่เพียงเรื่องเล่าว่า…มีอยู่ครั้งหนึ่ง ได้มีสามเณรเข้าไปเที่ยวน้ำตก โดยได้เดินขึ้นไปพักที่บริเวณน้ำตก แต่ไม่ทราบว่าชั้นไหน แล้วขึ้นไปนั่งบนหน้าผา แต่ได้พลัดตกลงมา ต่อมาได้มีการตั้งชื่อน้ำตกนี้ว่า “น้ำตกชันตาเณร” และเวลาต่อมาได้มีการเรียกชื่อน้ำตกชันตาเณร เพี้ยนไปเป็น “น้ำตกชันตาเถร” จนถึงปัจจุบัน     […]