Tag Archives: ตลาดน้ำ

ตลาดน้ำ 3 วัง ชลบุรีที่เที่ยวเปิดใหม่ ไม่ไกลกรุงเทพฯ

ตลาดน้ำ 3 วัง

ตลาดน้ำ 3 วัง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สารบัญ    ประวัติความเป็นมา ร้านภายในตลาด อัตราค่าบริการ บรรยากาศตอนค่ำ จุดกางเต้นท์ รายละเอียดตลาดน้ำ บทสรุป ประวัติความเป็นมา       “ตลาดน้ำ 3 วัง” ตลาดน้ำเปิดใหม่ ที่เที่ยวชลบุรี ที่หลายคนยังไม่รู้จัก ตลาดน้ำ 3 วัง ริเริ่มโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน (นายมานพ ศรีนวล) และกลุ่มคณะกรรมการตลาดน้ำ 3 วัง โดยเล็งเห็นว่าลำคลองที่เป็นป่ารกร้างแห่งนี้ สามารถปรับภูมิทัศน์ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำมาซึ่งรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน         ทั้งนี้ในสมัยก่อนชาวบ้านละแวกนี้ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก โดยมีอาชีพเสริม คือ การจักสานไม้ไผ่ เช่น การสานสุ่ม ไซดักปลา ข้องใส่ปลา กระบุง ตะกร้า โดยชาวบ้านมักปลูกไผ่สีสุกไว้ตามคันคลองและหัวไร่ปลายนา ดังนั้น ตลาดน้ำนี้จึงมุ่งเน้นเรื่องการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]