โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า ศรีราชาได้เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท

Easy E-Receipt

โดยสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

#CentaraHotelsandResorts
#CentaraSonrisaResidencesAndSuitesSriracha
#Sriracha #Chonburi
#SrirachaHotel
#ReviewHotel #ภาษี
#ช้อปดีมีคืน
#ลดหย่อนภาษี
#กระตุ้นเศรษฐกิจ
#ETax
#ช้อปดีมีคืน67

โครงการช้อปดีมีคืน 2567 

รัฐบาลออกมาตรการลดหย่อนภาษีครั้งใหม่ แทน ช้อปดีมีคืน 2567
โครงการ Easy E-Receipt ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี
โดยจะต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
มูลค่าสูงสุดถึง 50,000 บาท สามารถนำ e-Tax หรือ e-Receipt มาลดหย่อน
โดยเป็นสินค้าและบริการที่ซื้อในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 รีบมาใช้กันเยอะๆนะคะ 

Easy E-Receipt คืออะไร

มาตรการ Easy E-receipt เป็นการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และยังรวมถึง การส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี
และการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

เงื่อนไขโครงการ

1. ผู้มีเงินได้และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)

2. ลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

4. ค่าสินค้าและบริการที่ลดหย่อนได้ สูงสุด 50,000 บาท

5. ต้องได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบ e-Tax Invoice ของกรมสรรพากร

contact US!! ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
BLOG บทความอื่นๆที่น่าสนใจ