รู้ยัง? พัทยาก็มีนา ที่ศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนหนองปลาไหล เที่ยวได้ทั้งปี

พัทยาก็มีนา

สารบัญ…

     การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้เข้าสู่ชุมชน โดยโครงการ”พัทยาก็มีนา”

     ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

     โครงการพัทนาก็มีนา โดยชุมชนหนองปลาไหล

     วิถีพื้นบ้านของภาคตะวันออก

     อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนหนองปลาไหล

     แนวทางการทำงานของ อพท.

     สรุป

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้เข้าสู่ชุมชน โดยโครงการ”พัทยาก็มีนา”

กระแสการท่องเที่ยวในเรื่องของธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้เข้าสู่ชุมชน โดยโครงการพัทยาก็มีนา ที่ ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งทาง อพท.หรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้เข้าพูดคุยกับชุมชนในการทำแผนการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ซึ่งได้กระแสตอบรับจากผู้นิยมถ่ายรูปและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแบบธรรมชาติและใกล้กับเมืองพัทยา โดยมีพื้นที่นาเขียวขจี มีนกกระยางอยู่ในนาสร้างรวามสวยงามแก่ผู้ที่มาเก็บภาพรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมธรรมชาติ

 

 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัทยามีการท่องเที่ยวกระแสหลักของภาคเอกชนที่ทำได้ดีอยู่แล้ว ทาง อพท. นั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตพื้นที่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จากกระแสหลักเข้าสู่แหล่งชุมชน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ อพท. ที่จะทำให้มีการกระจายรายได้เข้าไปสู่ชุมชน การท่องเที่ยวในชุมชน ชุมชนจะเป็นผู้บริหารการท่องเที่ยวนั้นๆนะ ที่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นกันก็คือ ชุมชนซากแง้ว ชุมชนตะเคียนเตี้ย

 

พัทยาก็มีนา
ขูดกระต่ายมะพร้าว ที่สัมยใหม่หาได้ยากมาก

 

 

โครงการพัทนาก็มีนา โดยชุมชนหนองปลาไหล

ตอนนี้เราก็มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่บ้านหนองปลาไหล เราใช้คำว่า “พัทยาก็มีนา”ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามองว่าเขามีนาข้าวประชาชนรวมกันที่ยังไม่ยอมขายที่นะประมาณ 198 ไร่ โดยมีการรวมกลุ่มกัน ของคนในชุมชน เช่น อาจารย์ ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน เข้ามาร่วมกันอนุรักษ์ จะทำอย่างไรให้ลูกหลานได้รู้จักความเป็นมาของนาข้าวสอนทั้งเด็ก เป็นพื้นที่ทดลองของเด็ก เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้ความเป็นมาต่างๆ ขณะเดียวกัน ทาง อพท. ได้มองเห็นความสำคัญ จึงได้ชักชวนกันมาที่จะทำเรื่องท่องเที่ยวในชุมชน

 

 

 

วิถีพื้นบ้านของภาคตะวันออก

โดยมีการพูดคุยกัน อบรมในด้านองค์ความรู้ในเชิงการบริหารจัดการชุมชนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว การแบ่งปันรายได้ต่างๆ ซึ่งในตอนนี้บ้านหนองปลาไหนก็ยังได้มีกิจกรรมปลูกข้าว เกี่ยวข้าว เพื่อให้ทราบถึงวิถีพื้นบ้านของภาคตะวันออก ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร โดยทาง อพท.จะ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พาต้า) จะเดินทางเข้ามาดูวิธีชุมชนเป็นแหล่งทดลองเที่ยวใช้พื้นที่จริงมีการเกี่ยวข้าว การปลูกข้าว การนวดข้าว การทำขนม จากนั้นก็พาดูวิธีชุมชนในที่ต่างๆในเขตอำเภอบางละมุง เพื่อจะเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชน

 

 

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนหนองปลาไหล

คือการทำอาชีพเกษตรกร มีผืนนาที่ล้อมรอบไปด้วยความเจริญเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง “พัทยา” เพื่อให้เกิดภาพจำในอัตลักษณ์ของพื้นที่ อพท. จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยาก็มีนา มีกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งได้ดำเนินการถึงปีนี้เป็นปีที่ 12 อพท. ได้นำหลักเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไปพัฒนาให้กับชุมชนที่เราดูแลในพื้นที่พิเศษ ซึ่งกรอบการทำงานของ อพท. ทุกคนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม หมายถึง ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์

 

แนวทางการทำงานของ อพท.

เราจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหาจุดแข็งของชุมชน สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนด้วยการให้ชุมชนตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน… ตามด้วยชื่อของชุมชน ซึ่งการรวมเป็นชมรมจะแบ่งงานกันทำตามความถนัด มีความโปร่งใสตรวจสอบซึ่งกันและกัน รายได้ก็นำมาแบ่งกันตามสัดส่วน และแบ่งส่วนหนึ่งไว้กองกลางสำหรับนำไปใช้เพื่อกิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชน”

 

 

 

 

สรุป

“ชาวบ้านในชุมชน มีแนวคิดเดียวกันคือต้องการจะรักษาผืนนาและอาชีพทำนาไว้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาปลูกข้าว จึงทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีนาวิถีชีวิต ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมทำนาปลูกข้าว (เฉพาะฤดูกาล) กิจกรรมเรียนรู้การทำอาหารพื้นที่ เช่น แกงกล้วยรอไก่ กิจกรรมเยี่ยมชมโบสถ์โบราณวัดหนองเกตุใหญ่อายุกว่า 200 ปี หรือจะพักเหนื่อด้วยการฟังดนตรีพื้นบ้าน”

 

 

 

ท่านใดสนใจพาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมในงาน “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” สามารถติดต่อสอบถามทางเราได้เช่นกันที่ 

Sonrisa Sriracha ที่พักติดทะเล ศรีราชา

 

พัทยาก็มีนา

 

ทางเราประสานงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Promotion 

เข้าพักกับทางเรา 4 ห้องพักขึ้นไป หรือเข้าพัก 8 ท่านขึ้นไป

ทางเรามีรถ-รับส่งฟรี ไปที่ ท่องเที่ยวโดยชุมชน คนหนองปลาไหล พัทยาก็มีนา

 

เงื่อนไขการจองและการบริการ

  • การจองที่พักจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเข้าพัก
  • ชำระเงินค่าห้องเต็มจำนวน
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจอง และไม่สามารถคืนเงินค่าห้องได้ทุกกรณี

 

****************************************************

Sonrisa Sriracha Beachfront condominium คอนโดริมทะเล ที่ติดโรงแรมปังสุดในศรีราชา Centara Sonrisa Sriracha💥💥💥

รับข้อเสนอสุดพิเศษ ☎️โทรเลย. 083-5471616

⏰เวลานี้ไม่จองไม่ได้แล้ว เพราะอะไรหน่ะหรอ??

✔ วิวทะเลจากห้องพักทุกห้อง เริ่มต้นเพียง 9,000 บาท/เดือน

✔ใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางเพียง 1.30 ชม.

✔สามารถเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ,จากุซซี่,fun pool,kids zone ในฝั่งของโรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่าได้ฟรีอีกด้วย(📣ย้ำว่าฟรีๆๆๆ)

✔ทั้งที่คอนโดก็มีสระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ซาวน่า,สนามเด็กเล่น,ห้องสมุด ส่วนกลางล้นหลาม สามารถทำกิจกรรมได้ทั้งครอบครัว

✔จุดเด่นอย่างมาก!!🐳พื้นที่ติดหาดส่วนตัวแบบไม่มีถนนกั้นกันเลยนะ

✔จะมาพักคนเดียวเงียบๆ👩‍🦰 คู่รักแบบฮานีมูน👫 หรือแบบครอบครัวหรรษา👨‍👩‍👧‍👦 มีห้องห้องเลือกครบจบในคอนโดเดียว ตั้งแต่ 1ห้องนอน,2ห้องนอนและ3ห้องนอน อัดนั้นทุกพื้นที่แห่งความสุข

✔เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน🛀

✔หายห่วงเรื่องอาหารเช้า ซื้อคูปองแล้วไปทานบุฟเฟต์ไลน์อาหารแน่นเอียด เติมไม่อั้นง่ายๆได้ที่ห้องอาหาร Umi Restaurant atโรงแรม เซ็นทาราซันไรซ่า เรสซิเดนท์ แอนด์ สวีท ศรีราชา(ใกล้ๆเพียงช่วงตึก) พีคสุดกับอาหารหลักร้อยวิวทะเลศรีราชาหลักล้าน🍱

✔ที่จอดรถเพียงพอ ใกล้สถานที่สำคัญมากมายเช่น โรงพยาบาล,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,ห้างสรรพสินค้า,ตลาดสด,ธนาคารและท่าเรือ🏥🏨

 

ONLINE 🏷FOR SALE/FOR RENT

💯CONTACT US

📶Line กดเลย

📶Fb กดเลย

📶Tel กดเลย

📍MAPS : https://goo.gl/maps/wLtzazKEEdhuT3mG8

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *